خرداد 1399

سفر قریب الوقوع وزیر جهاد کشاورزی به استان اردبیل

مدیر سیستم 0 2395 رتبه مطلب: بدون رتبه

فردا وزیر جهاد کشاورزی به همراه معاونین و تعدادی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی به اردبیل سفر خواهند کرد و با برنامه ریزی های بعمل آمده از مراکز تولیدی کشاورزی و تعدادی از گلخانه ها ، مرغداری، نواحی چهارگانه اراضی پایاب سد خداآفرین بازدید بمعل خواهند آورد .

رسانه ملی برای گستردگی شناخت از جایگاه قطب کشاورزی استان نقش کلیدی دارد .

مدیر سیستم 0 1844 رتبه مطلب: بدون رتبه

استان اردبیل به لحاظ قابلیت ها و توانمندی هایی که در حوزه کشاورزی و گردشگری و جذب توریسم از سراسر کشور و جهان دارد در وهله اول به عنوان قطب کشاورزی کشور و در درجه دوم به عنوان قطب گردشگری شهره عام و خاص است .

بازاریان اردبیل سمبل خردورزی و اخلاق و انصاف هستند.

مدیر سیستم 0 3022 رتبه مطلب: بدون رتبه

بخش عمده ای از تامین نیروی انسانی جامعه توسط بخش کشاورزی صورت می گیرد . تامین نیروی انسانی صنایع پائین دست بدون استثناء از بخش کشاورزی است .

RSS
123456
پرداخت قبوض
دی ان ان