فروردین 1400

آغاز عملیات کانون کوبی و مبارزه با آفت ملخ در استان

مدیر سیستم 0 29 رتبه مطلب: بدون رتبه

با توجه به طغیانی بودن وضعیت جمعیت آفت و انجام عملیات مبارزه در سطح 31 هزار در سال گذشته،  در سال جاری، تمهیدات لازم اتخاذ گردیده است.

بر خورد جدی با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی

مدیر سیستم 0 43 رتبه مطلب: بدون رتبه

هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ ها بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است

RSS
123
پرداخت قبوض
دی ان ان