اسفند 1398

تداوم عملیات پایش و رصد مزارع گندم از لحاظ عوامل خسارتزا

مدیر سیستم 0 21239 رتبه مطلب: بدون رتبه

یحیی آذرمی: با توجه به شرایط آب و هوائی سال زراعی جاری، علائم بیماریهای قارچی بخصوص سفیدک سطحی و سپتوریوز برگی در مزارع گندم در مناطق گرمسیر شمال استان قابل مشاهده می باشد.

RSS
پرداخت قبوض
دی ان ان