آگهی مناقصه عمومی بارگیری حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن

شنبه, 13 بهمن,1397

آگهی مناقصه عمومی بارگیری حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن

گهی مناقصه عمومی بارگیری حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن اتصالات تحت فشار خدا آفرین

http://portal.araj.ir/wp-content/uploads/2016/08/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%861.jpg

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان