تماس با معاون

شرح وظایف

زیر مجموعه های معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی:

برای ورود به صفحه هر یک از زیر مجموعه ها روی عکس مربوطه کلیک نمایید.

 

جهت مشاهده شرح وظایف پست های معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی کلیک کنید..

 

شرح وظایف

شرح وظایف معاونت‌ برنامه ­ریزی و امور اقتصادی : 

۱- تدوین استراتژیها، اهداف و سیاست های توسعه بخش کشاورزی در استان.

۲-انجام مطالعات وبررسیهای مختلف درعرصه تولید کشاورزی استان جهت دستیابی به شاخصها و الگوهای توسعه بخش در استان.

۳-تدوین برنامه توسعه پایدار بخش کشاورزی در استان بر پایه آمار و اطلاعات، سیاستها و امکانات موجود در چارچوب برنامه توسعه استان.

۴-انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص ایجاد بستر مناسب به منظور اصلاح و بهبود الگوی غذایی رایج در استان در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب.

۵-مطالعه، احصاء و آسیب شناسی عوامل بازدارنده وموانع موجود در مسیر توسعه کشاورزی وتجزیه و تحلیل مربوطه.

۶-راهبری واجرای سیاستها و برنامه های کلان دستگاه در زمینه فناوری اطلاعات و ارائه خدمات لازم به اداره فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه جهت بهبود ارتباطات شبکه اتوماسیون سازمان استان در راستای کارآمد سازی شبکه اطلاعات رایانه ای.

۷-جمع آوری آمار و اطلاعات کشاورزی استان و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذیربط.

۸-ایجاد و به روز نگهداشتن بانک های اطلاعات و آمار بخش کشاورزی و طرحهای عمرانی، تولیدی، زیربنایی، تحقیقاتی و……

۹-اجرای سیاستها وخط مشی های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بازرگانی، بازاررسانی، بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی در استان.

۱۰-تدوین برنامه جامع تنظیم بازار محصولات کشاورزی در محدوده استان بر مبنای اطلاعات تولید، مصرف و بازرگانی محصولات مختلف و پیشنهاد به مراجع ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی جهت تصویب و اجراء.

۱۱-جمع آوری و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به تولید و فراوری محصولات کشاورزی و دامی در مناطق مختلف استان وتجزیه و تحلیل آمار مربوطه به منظور احصاء میزان، کیفیت و شرایط تولید محصولات مختلف.

۱۲-هماهنگی با مدیریت طرح و برنامه در جهت تدوین برنامه های مربوط به تولید بخش کشاورزی منظور ایجاد تعاون در تولید ومصرف و تنظیم چرخه عرضه و تقاضای محصولات مختلف درچارچوب سیاستهای مصوب.

۱۳-تحلیل وبررسی آمار سرانه مصرف محصولات کشاورزی در استان و احصاء مازاد یا کمبود محصولات مختلف.

۱۴-انجام اقدامات لازم در جهت شناسایی بازارهای محلی ومنطقه ای.

۱۵-انجام اقدامات لازم در زمینه عملیات بازاریابی در استان یا مناطق همجوار.

۱۶-انجام برنامه ریزی لازم جهت ساماندهی بازارهای محصولات کشاورزی در منطقه و طراحی سیستم توزیع مناسب جهت عرضه محصولات مختلف کشاورزی.

۱۷-تلفیق و برآورد قیمت خرید تضمینی، خرید توافقی پیش خرید محصولات کشاورزی براساس پیشنهاد واحد های تخصصی مربوطه و ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب و اجراء.

۱۸-برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم جهت انبار ذخیره سازی محصولات کشاورزی.

۱۹-انجام برنامه ریزیهای لازم جهت ایجاد، گسترس، تقویت و ساماندهی توزیع محصولات کشاورزی درسطح استان.

۲۰-تدوین آمار و اطلاعات لازم درخصوص قیمت تمام شده محصولات وتجزیه وتحلیل و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذیربط.

۲۱-اجرای سیاست های کلان بخش کشاورزی در زمینه بیمه محصولات کشاورزی و برنامه ریزی جهت اقدامات حمایتی لازم.

۲۲-تعیین و برآورد میزان خسارات وارد شده به کشاورزان بواسطه حوادث غیر مترقبه و شرایط نامساعد محیطی و برنامه ریزی جهت تامین پرداخت های جبرانی لازم.

۲۳-انجام هماهنگی های لازم با مراجع داخل و خارج از سازمان استان جهت تامین منابع مالی جبران خسارت بهره برداران بخش کشاورزی

دی ان ان