اداره آمار

شرح وظايف اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه

•     جمع آوری آمار و اطلاعات كشاورزی استان و تجزيه و تحليل آنها و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذيربط و اطلاع رسانی از طريق پرتال سازمان و كتابخانه مركزی  و  پاسخ به ارباب رجوع

•     برنامه ريزی و انجام اقدامات لازم در جهت توسعه و بهبود شبكه اتوماسيون اداری سازمان ، استان  و واحدهای تابعه  و وابسته در چارچوب سيستم های مربوطه

•     توليد ، راهبري و نگهداری سيستم های كاربردی مورد نياز شبكه اتوماسيون با بهره گيری از تجهيزات و امكانات سخت افزاری و نرم افزاری

•     انجام اقدامات لازم در خصوص نصب و راه اندازی تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به شبكه اتوماسيون اطلاعات اداری و ارائه خدمات پشتيبانی مربوطه

•      كنترل ونظارت مستمر بر كاركرد تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری موجود و بهبود ارائه خدمات رايانه ای به سيستم اداری سازمان

سیمای کشاورزی استان

برای مشاهده سیمای کشاورزی استان روی لینک زیر کلیک نمایید.

سیمای کشاورزی استان سال 1396

سیمای کشاورزی استان سال 1397

توانمندیهای استان در سال 1397

 

آمار کلی استان

در حال به روز رسانی

پرداخت قبوض
دی ان ان