سیمای 1402

جهت مشاهده سیمای کشاورزی استان اردبیل در سال 1402 روی لینک زیر کلیک کنید.

سیمای کشاورزی استان اردبیل سال 1402

فرصتهای سرمایه گذاری

جهت مشاهده فرصت های سرمایه گذاری استان اردبیل روی لینک زیر کلیک کنید.

فرصت های سرمایه گذاری استان اردبیل

 

.To see investment opportunities in Ardabil province, click on the link below

Investment opportunities of ardabil province

ظرفیت های صادراتی

سیمای استان 1402

 

 

مجوز کسب و کار

دی ان ان