فروردین 1399

هویت گذاری 200 هزار راس دام

مدیر سیستم 0 1062 رتبه مطلب: بدون رتبه

با ثبت اطلاعات دامداران در سامانه جامع مرکز یک کد گله اختصاصی و شناسه یکتای واحد به هر دامدار اختصاص یافته و تمام دامهای پلاک کوبی شدۀ وی با این کد گله ثبت و شناسایی گردیده و قابل ردیابی می باشند.

تلقیح بیش از 37 هزار راس دام سنگین با اسپرم دامهای پرتولید داخلی و خارجی در سال گذشته

مدیر سیستم 0 312 رتبه مطلب: بدون رتبه

میزان افزایش تولید ناشی از این تلقیح ها حدود 15000 تن شیرخام و حدود 1000 تن گوشت قرمز در سال برآورد می گردد.

تولید سالیانه نزدیک به 14 هزار تن گوشت مرغ درشهرستان اردبیل

مدیر سیستم 0 316 رتبه مطلب: بدون رتبه

این میزان تولید 6/32 درصد کل تولید استان را شامل می شود و این شهرستان رتبه اول تولید این محصول را در سطح استان دارا است.

اجرای طرح پایلوت کنترل بیماریهای برگی گندم

مدیر سیستم 0 308 رتبه مطلب: بدون رتبه

در سال جاری طرح پایلوت کنترل بیماریهای برگی گندم در شهرستان پارس آباد در سطح 5 هکتار با مشارکت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد و نمایندگی و شرکت سینجنتا در حال انجام است.

RSS
123
پرداخت قبوض
دی ان ان