اسفند 1397

استاندار اردبیل : با بهره برداری از اراضی پایاب سد خدا آفرین تحول عظیمی را در کشاورزی استان شاهد خواهیم بود .

مدیر سیستم 0 462 رتبه مطلب: بدون رتبه

اکبر بهنامجو در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و همچنین مجریان طرحهای محوری گندم و دانه های روغنی کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان : استان اردبیل به عنوان قطب کشاورزی کشور با بهره برداری از اراضی پایاب سد خدا آفرین که با اتمام عملیات شبکه گذاری آغازخواهد شد تحول عظیمی را در کشاورزی استان شاهد خواهیم بود .

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زارعت : در آینده ای نزدیک در تولید بذور کلزا به خود کفایی خواهیم رسید .

مدیر سیستم 0 629 رتبه مطلب: بدون رتبه

وضعیت مزارع گندم و کلزا در این شهرستان پارس آباد در وضعیت مطلوبی قرار دارد که این پیشرفت به عینه بسیار ملموس و قابل تشخیص است به گونه ای که حتی افرادی نیز که کوچکترین سررشته ای از وضعیت کشت و کار محصولات کشاورزی ندارند نیز به شکوفایی بخش کشاورزی این شهرستان در تولید انواع محصولات کشاورزی باوردارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زارعت : وضعیت مزارع گندم و کلزای بیله سوار استثنائی است .

مدیر سیستم 0 596 رتبه مطلب: بدون رتبه

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ، عباس کشاورز که به همراه مجریان طرح محوری گندم و طرح توسعه دانه های روغنی کشور به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی وفرماندار این شهرستان و  دیگر مسئولین محلی در حال بازدید ازمزارع محصولات کشاورزی شهرستان  بیله سوار  می باشد با اعلام این مطلب افزود: دربازدیدی  که از مزارع گندم و کلزای این شهرستان بعمل آمد خوشبختانه وضعیت مزارع بسیار مناسب بود خصوصاً کیفیت مزارع گندم در سطح کشور نمونه است که این امر بیانگر آن است که کلیه اصول فنی زراعت اعم از تاریخ کاشت ، مقدار بذر مصرفی ، روش کاشت و استفاده ازنهاده های کشاورزی ومدیریت بهینه در مبارزه با آفات و امراض بخوبی رعایت شده و خوشبختانه دانش فنی کشاورزان نیز در سطح بالایی قرار دارد .

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت : وضعیت مزارع گندم و عدس در شهرستان گرمی در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد .

مدیر سیستم 0 517 رتبه مطلب: بدون رتبه

عباس کشاورز که در حال بازدید از مزارع گندم و حبوبات شهرستان گرمی بسر می برد با اعلام این مطلب افزود: خوشبختانه وضعیت گندم و بخصوص عدس در این شهرستان بسیار در وضعیت مطلوبی قرار دارد و امیدواریم که سال پر برکتی را این شهرستان در زمینه تولید گندم و حبوبات بخصوص عدس داشته باشد .

RSS
12
پرداخت قبوض
دی ان ان