آبان 1399

367 میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شده با اجرای آبیاری تحت فشار

مدیر سیستم 0 98 رتبه مطلب: بدون رتبه
استان اردبیل با مساحت 17953 کیلومتر مربع دارای مساحت اراضی مستعد می باشد که از این میزان مساحت 270054 هکتار تحت کشت آبی بوده و میزان 521145 هکتار به صورت کشت دیم می باشد.

در یک هفته آتی شاهد کاهش چشمگیر قیمت مرغ خواهیم بود.

مدیر سیستم 0 113 رتبه مطلب: بدون رتبه

بطور متوسط در استان اردبیل ماهانه 4600 تن گوشت مرغ تولید می شود که از این میزان 1900 تن نیاز داخلی استان می باشد .

کسب رتبه اول کشوری در بخش زراعت در پرداخت غرمت ناشی از سرمازدگی و خشکسالی

مدیر سیستم 0 108 رتبه مطلب: بدون رتبه

کشاورزان با اقدام بموقع برای بیمه کردن محصولات خود از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی اقدام نموده و در صورت خسارت وارده ناشی از قهر طبیعت از حمایت های آن بهره مند شوند.

RSS
123
پرداخت قبوض
دی ان ان