آبان 1398

سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در احداث گلخانه رتبه نخست کشوری را داراست.

مدیر سیستم 0 3989 رتبه مطلب: بدون رتبه

استان اردبیل 2500 هکتار طرح توسعه شهرکهای گلخانه ای را در دست اقدام دارد که نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح خاورمیانه بی نظیر است.

برگزاري کارگاه های متعدد یکروزه آموزشی ترویجی با مشارکت بخش خصوصی

مدیر سیستم 0 1897 رتبه مطلب: بدون رتبه

3 کارگاه یکروزه آموزشی ترویجی باعنوان" اصول تغذیه گیاهان زراعی وباغات میوه باکودهای زیستی" درمراکز جهادکشاورزی کورائیم، مشگین شرقی وقره آغاج برگزار گردید.

استان اردبیل جزو یکی از ده استان برتر کشوری در اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار

مدیر سیستم 0 591 رتبه مطلب: بدون رتبه

در سطح بیش از 21 هزار هکتار عملیات مربوط به شبکه های آبیاری فرعی با موفقیت و شتاب و دقت اجرا شده و آماده بهره برداری است و افزون بر 23 هزار هکتار نیز در دست اجرا می باشد .

RSS
12
پرداخت قبوض
دی ان ان