موفقیت طرح افزایش طرح گندم بنیان ایران در پلاتفرم سطح کشوری در منطقه نیر
موفقیت طرح افزایش طرح گندم بنیان ایران در پلاتفرم سطح کشوری در منطقه نیر

چهارشنبه, 26 شهریور,1399

موفقیت طرح افزایش طرح گندم بنیان ایران در پلاتفرم سطح کشوری در منطقه نیر

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل رضا ناصری با اعلام این خبر افزود: این طرح شامل پروژه های بهنژادی، بهزراعی، کشاورزی حفاظتی و برنامه های آموزشی در پلات فرم های تحقیقاتی و پلات فرم های زارعین بوده که در روستای بوسجین بخش کوراییم این شهرستان در زمینی به مساحت 7 هکتار توسط مددکار و کشاورز نمونه؛ آقای حجت اسماعیلی فرد اجراء گردیده و هدف آن، ایجاد امنیت غذیی و تولید پایدارمی باشد که در غالب پلاتفرم های ترویجی و آموزشی برای مقایسه بین ارقام از نظر: میزان بذر و کود مصرفی، عمق کاشت، تنظیم کارنده ها و ... اجراء می گردد.
وی افزود: در نقشه اجرایی سال قبل که در 5 سناریوی: 1- گندم – آیش (روش مرسوم)، 2- گندم – نخود (کشاورزی حفاظتی)، 3- گندم – گلرنگ (کشاورزی حفاظتی)، 4- گندم – ماشک (کشاورزی حفاظتی) و 5- گندم – نخود – آیش (کشاورزی حفاظتی) اجراء گردید، در نقشه امسال هر سناریو به چهار قسمت مساوی شامل دو کرت به روش کم خاک ورزی و دو کرت دیگر به روش بی خاک ورزی تقسیم شده البته به جز سناریوی روش مرسوم که به دو قسمت مساوی و سناریوی 5 که به شش قسمت مساوی تقسیم می شود.
وی در پایان افزود: این برنامه صحرایی که با رعایت کامل فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در فضای باز برگزار گردید، تعداد 25 نفر از مددکاران و کشاورزان پیشرو بخش کوراییم با مقایسه سناریوهای مختلف و ارائه نکات فنی و آموزشی توسط مسئول مرکز جهاد کشاورزی کوراییم و همکاری سایر کارشناسان آن مرکز با مسایل علمی روز آشنا شدند.

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان