مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل:

یکشنبه, 20 خرداد,1403

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل:

اطلاعيه شماره 6 مديريت حفظ نباتات استان
قابل توجه زارعين سيب زميني كار استان

با عنايت به وقوع بارندگی و پیش بینی تداوم بارندگیها طی روزهای آتی و مساعد بودن شرایط آب و هوائی استان برای گسترش بيماري سفيدك دروغي سيب زميني و مشاهده علائم اين بيماري در اغلب مناطق سيب زميني كاري استان ،لازم است از مزارع خود بصورت روزانه بازديد و ضمن مراجعه به مراكز خدمات و مديريت جهاد كشاورزي تابعه و مشاوره با كارشناسان مربوطه نسبت به سمپاشي مزارع خود با يكي از سموم قارچكش معالجه کننده به شرح ذيل اقدام نمائيد.ضمناً در صورت تداوم بارندگیها و مساعد شدن شرايط اقلیمی براي شيوع بیماری ،بایستی سمپاشی طبق نظر کارشناسی تکرار گردد.

1-رزالكسيل ( متالكسيل + مانكوزب ) WP % 72 به مقدار 3 كيلوگرم در هكتار.
-2 اكروبات ام زد ( دي متومورف+ مانكوزب ) WG % 69 به مقدار 2 كيلوگرم در هكتار.
-3 اكويشن پرو (فاموكسادون+ سيموكسانيل ) WG % 52.5 به مقدار 400 گرم در هكتار.
-4 پروكسانيل (پروموكارب هيدروكلرايد + سيموكسانيل ) SC % 45 به مقدار دو و نيم ( 2.5 ) ليتر در هكتار.
-5 اينفينيتو )پروموكارپ هيدروكلرايد + فلوپيكالید ( SC 68.75% به مقدار يك و نيم ( 1.5 ) ليتر در هكتار.
-6 رانمن ( سيازوفامي ) SC % 40 به مقدار 100 تا 200 ميلي ليتر در هكتار.
-7 امتوكترادين+ديمتومورف (اورگو) SC % 52 با غلظت 0.7 در هزار.
8-آگریفوس:6 لیتر در هکتار
Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان