مديريت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل:
مديريت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل:

پنجشنبه, 17 خرداد,1403

مديريت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل:

اطلاعييه شماره 5 مديريت حفظ نباتات استان
قابل توجه زارعين سيب زميني كار استان

با عنايت به احتمال مساعد شدن شرايط آب و هوائي استان براي گسترش بيماري سفيدك دروغي سيب زميني و مشاهده علائم اين بيماري در برخي مناطق سيب زميني كاري استان(بخصوص مناطقي كه در سال گذشته سابقه آلودگي به بيماري را داشتند) لازم است از مزارع خود بصورت روزانه بازديد و ضمن مراجعه به مراكز خدمات و مديريت جهاد كشاورزي تابعه و مشاوره با كارشناسان مربوطه نسبت به سمپاشي مزارع خود با يكي از سموم قارچكش توصيه شده به شرح ذيل اقدام نمائيد.ضمناً در صورت مساعد شدن شرايط جوي براي شيوع آلودگي و بخصوص توليد اسپور در پشت برگ ها سمپاشي بايستي حداقل بصورت هفتگي تكرار گردد.
الف- براي سمپاشي حفاظتي و قبل از مشاهده علائم از سموم حفاظتي ذيل استفاده گردد
1-بردوفیکس :2/5 لیتر در هکتار
2- بردو ميكسچر( مانيلو )SC4% 10 با غلظت 5 ليتر در هكتار
3- فسفونيك اسيد SC % 40 با غلظت 6 ليتر در هكتار
-4نوردوكس )اكسيد مس) WG % 75: يك كيلوگرم در هكتار
5-کوپر اویت (اكسي كلرور مس):3 كيلو گرم در هكتار
6-آگريفوس :6 ليتر در هكتار
ب- در صورت مشاهده علائم بيماري در مزرعه از يكي از سموم معالجه كننده زير استفاده نمائيد
-1 رزالكسيل ( متالكسيل + مانكوزب ) WP % 72 به مقدار 3 كيلوگرم در هكتار.
-2 اكروبات ام زد ( دي متومورف+ مانكوزب ) WG % 69 به مقدار 2 كيلوگرم در هكتار.
-3 اكويشن پرو (فاموكسادون+ سيموكسانيل ) WG % 52.5 به مقدار 400 گرم در هكتار.
-4 پروكسانيل (پروموكارب هيدروكلرايد + سيموكسانيل ) SC % 45 به مقدار دو و نيم ( 2.5 ) ليتر در هكتار.
-5 اينفينيتو )پروموكارپ هيدروكلرايد + فلوپيكالید ( SC 68.75% به مقدار يك و نيم ( 1.5 ) ليتر در هكتار.
-6 رانمن ( سيازوفامي ) SC % 40 به مقدار 100 تا 200 ميلي ليتر در هكتار.
-7 امتوكترادين+ديمتومورف (اورگو) SC % 52 با غلظت 0.7 در هزار.

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان