قابل توجه زارعين سيب زميني كار استان اردبیل
قابل توجه زارعين سيب زميني كار استان اردبیل

پنجشنبه, 14 تیر,1403

قابل توجه زارعين سيب زميني كار استان اردبیل

اطلاعيه شماره 9 سفيدك دروغي سيب زميني
با عنايت به بارندگيهاي روزهاي اخير و تداوم شرايط ابرناكي و رطوبي در مناطق سيب زميني كاري استان و مساعد بودن شرايط آب و هوائي براي گسترش بيماري سفيدك دروغي سيب زميني و مشاهده علائم اين بيماري در اغلب مناطق سيب زميني كاري استان، لازم است، نسبت به سمپاشي فوري مزارع خود با يكي از سموم قارچكش معالجه كننده به شرح ذيل اقدام نمائيد . ضمنا در صورت تداوم بارندگيها و مساعد بودن شرايط اقليمي براي شيوع بيماري، بايستي سمپاشي طبق نظر كارشناسي تكرار گردد.
1- رزالاكسيل ( متالاكسيل + مانكوزب) WP72% به مقدار 3 كيلوگرم در هكتار.
2- اكروبات ام زد ( دي متومورف+ مانكوزب) WG69% به مقدار 2 كيلوگرم در هكتار.
3- اكويشن پرو (فاموكسادون+ سيموكسانيل) WG52.5% به مقدار 400 گرم در هكتار.
4- پروكسانيل (پروموكارب هيدروكلرايد + سيموكسانيل) SC45% به مقدار دو و نيم (2.5) ليتر در هكتار
5- اينفينيتو ( پروموكارپ هيدروكلرايد + فلوپيكاليد) SC 68.75% به مقدار يك و نيم (1.5) ليتر در هكتار
6- رانمن ( سيازوفاميد) SC40% به مقدار 100 تا 200 ميلي ليتر در هكتار
7- امتوكترادين+ديمتومورف (اروگو) SC52% با غلظت 0.7 در هزار


Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان