سازمان جهاد کشاورزی استان:آگهي مناقصه عمليات اجرايي (تكميلي) بهسازي شبكه فرعي آبياري كانال O مغان (پايلوت)
سازمان جهاد کشاورزی استان:آگهي مناقصه عمليات اجرايي (تكميلي) بهسازي شبكه فرعي آبياري كانال O مغان (پايلوت)

پنجشنبه, 17 خرداد,1403

سازمان جهاد کشاورزی استان:آگهي مناقصه عمليات اجرايي (تكميلي) بهسازي شبكه فرعي آبياري كانال O مغان (پايلوت)


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی
شماره 2003003872000007
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در نظر دارد پروژه‌ای با اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای با ارزیابی کیفی از طریق فراخوان مناقصه عمومی برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد ایران انجام خواهد شد.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اردبيل – شهرک اداری بعثت (کارشناسان) - ميدان مهارت – سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل – کد پستی 5615813375 – تلفن 33743500-045
2- نام و نشانی واحد خدمات مدیریت طرح: آب خاک تهران به نشانی کرج – میدان آزادگان – بلوار امام رضا (ع) – اردلان دوم – پلاک 68 – کد پستی: 3149659113 تلفن: 211-32500208-026 دورنگار: 32505600-026.
3- نام و نشانی واحد خدمات مهندسی مشاور: تهران سردار جنگل شمال 35 متری قدس نبش کوچه آذر پندار پلاک 37 طبقه 4- شماره تلفن 9 و 44860705-021 و شماره دورنگار 44860806 (‌جهت پاسخ به پرسش مناقصه‌گران)
4- شرایط متقاضی شرکت در مناقصه:
- دارا بودن گواهینامه احراز صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل پایه پنج در رشته آب مطابق بخشنامه¬های سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور و معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار است.
5- موضوع مناقصات: عملیات اجرایی (تکمیلی) بهسازی شبکه فرعی آبیاری کانال O مغان (پایلوت)
6- الف: شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار: عمليات خاکی، فولادی و بتنی، ساخت حوضچه و ساير مستحدثات موجود و هم‌چنين تهيه و نصب تجهيزات مورد نیاز مربوطه به شرح ذیل :
- تجهیز کارگاه.
- لوله‌گذاری لوله‌های فولادی و پلی‌اتیلنی به همراه متعلقات و اتصالات در محل‌های شامل(خروجی ایستگاه پمپاژ، محوطه، ورودی ایستگاه پمپاژ، روی کانال درجه دو، قطع عرضی جاده، زهکش تخلیه کانال اصلی)
- نصب شیرآلات در محل حوضچه‌های فرعی و اصلی
- نصب پمپ محوطه ایستگاه جهت تخلیه آب‌های ریز سطحی
- کارگذاری ساپورت‌های بتنی لوله‌های فولادی در محوطه و خروجی ایستگاه پمپاژ
- محوطه‌سازی و فنس‌کشی محوطه ایستگاه پمپاژ
- احداث آبگیر ورودی (دریچه) در محل کانال درجه دو
- اجرای کیسینگ بتنی در محل خروجی آبگیر
-تخریب کانال درجه دو برای نصب آبگیر ورودی
-نصب شبکه آشغال گیر در محل برداشت آب در وروردی آبگیر
-احداث چاهک بتنی، کول گذاری محل پمپ برای تخلیه آب‌های زیرسطحی
-برچيدن كارگاه.
7- محل اجرای کار: استان اردبیل– شهرستان پارس‌آباد– شهر مغانسر.
8- مدت پیمان: چهار (4) ماه
8- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه 1،298،421،258ریال.
10- تاریخ، مهلت‌، مبلغ و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج فراخوان تا مورخه 26/03/1403 است. محل دریافت اسناد مناقصه درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) خواهد بود.
11- تاریخ‌، مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت اسناد مناقصه تا ساعت آخر وقت اداری مورخه 13/04 /1403 اسناد مربوطه را تکمیل و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
12- تاریخ و ترتیب گشایش پیشنهاد‌ها: اسناد مناقصه در مورخه 14/ 04/1403 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بازخواهد شد.
13- محل تأمین اعتبار پروژه: از محل اعتبارات عمرانی و به‌صورت نقد و یا اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید خواهد بود.
14- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 19/03/1403
تاریخ انتشار نوبت دوم: 20/03/1403
دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان