اجرای پروژه گندم بنیان با هدف حفظ بقایای گیاهی ، تناوب زراعی و بی خاکورزی و کشت مستقیم با هدف نهایی افزایش عملکرد گندم در شهرستان نیر
اجرای پروژه گندم بنیان با هدف حفظ بقایای گیاهی ، تناوب زراعی و بی خاکورزی و کشت مستقیم با هدف نهایی افزایش عملکرد گندم در شهرستان نیر

شنبه, 12 تیر,1400

اجرای پروژه گندم بنیان با هدف حفظ بقایای گیاهی ، تناوب زراعی و بی خاکورزی و کشت مستقیم با هدف نهایی افزایش عملکرد گندم در شهرستان نیر

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ، رضا ناصری در بازدید پورداد مدیر پروژه گندم بنیان وزارت جهاد کشاورزی از طرح گندم بنیان پلاتفرم شماره 7 این شهرستان در سال سوم با اعلام این خبر افزود: این طرح شامل پروژه های بهنژادی، بهزراعی، کشاورزی حفاظتی و برنامه های آموزشی در پلات فرم های تحقیقاتی و پلات فرم های زارعین بوده که در شمال شرقی روستای بوسجین از توابع این شهرستان با فاصله حدود 32 کیلومتر از مرکز استان در زمینی به مساحت 6 هکتار توسط مددکار و کشاورز نمونه، آقای حجت اسماعیلی فرد اجراء می گردد. هدف از اجرای این طرح ایجاد امنیت غذایی و تولید پایدار می باشد که در قالب پلاتفرم های ترویجی و آموزشی برای مقایسه بین ارقام از نظر: میزان بذر و کود مصرفی، عمق کاشت، تنظیم کارنده ها و ... اجراء می گردد.

وی افزود: پلاتفرم نیر در سال سوم پروژه شامل پنج مولفه ((S1,S2,S3,S4,S5 با 5 تناوب: گندم-آیش، گندم- نخود، گندم – عدس، گندم– ماشک، آیش– گندم- نخود تحت سه روش کشت: کم خاک ورزی، بی خاک ورزی و روش کشاورز در قالب 20 کرت و چهار آزمایش جانبی در قالب 44 کرت آزمایشی به  ترتیب با آزمایش مقایسه ارقام و لاین های گندم دیم تحت دو روش کشت کم خاک ورزی و بی خاک ورزی ، مقایسه ارقام و لاین های جو دیم تحت دو روش کشت کم خاک ورزی و بی خاک ورزی، مقایسه ارقام نخود دیم تحت دو روش کشت کم خاک ورزی و بی خاک ورزی ، آزمایش کشت گیاهان جدید مانند: نخود علوفه ای، بالنگوی شهری و گاو دانه اجرا شد

وی در پایان افزود: در این بازدید؛ دکتر پورداد، مدیر پروژه گندم بنیان کشور، مهندس سهرابی، معاون مشاور و مجری طرح گندم کشور، محققین ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیر زراعت معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر جهاد کشاورزی نیر، مسئول مرکز جهاد کشاورزی کوراییم و سایر کارشناسان حضور داشتند.

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان