اجرای طرح پلاک کوبی بیش از 35 هزارراس دام سبک و سنگین

ارائه هرگونه خدمات از جمله تسهیلات ادوات دنباله بند و سوخت به تراکتور و کمباین های فاقد پلاک از اول مهر ۱۴۰۰ ممنوع خواهد بود.

مدیر سیستم 0 15 رتبه مطلب: بدون رتبه

مقابله با بحران کم آبی در گرو اجرای سیستم های نوین آبیاری ، اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی و رعایت اصلاح الگوی کشت .

مدیر سیستم 0 16 رتبه مطلب: بدون رتبه

تولید سالانه بیش از 98 تن عسل توسط زنبورداران شهرستان سرعین

مدیر سیستم 0 12 رتبه مطلب: بدون رتبه

در حال حاضرعلاوه بر زنبورداران مهاجر، 93 زنبوردار بیش از 6300 کندو با تولید سالانه بیش از 98 تن و اشتغالزایی 75 نفر در محدوده شهرستان فعالیت می کنند.

تولید بیش از 8 هزار تن انواع حبوبات از اراضی زراعی شهرستان اردبیل

مدیر سیستم 0 14 رتبه مطلب: بدون رتبه

این میزان عملکرد از سطح 8 هزار و53 هکتار از اراضی تحت کشت حبوبات تولید گردید که شامل انواع لوبیا ، عدس ، نخود و باقلا می باشد.

RSS
12345678910انتها
پرداخت قبوض
دی ان ان