فلسفه نظام نوین ترویج کشاورزی ارائه خدمات فنی و تخصصی به کشاورزان
فلسفه نظام نوین ترویج کشاورزی ارائه خدمات فنی و تخصصی به کشاورزان

شنبه, 28 دی,1398

فلسفه نظام نوین ترویج کشاورزی ارائه خدمات فنی و تخصصی به کشاورزان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل علیرضا خواجوی با اعلام این خبر افزود: تعداد 39 نفر کارشناس معین ؛ 37 محقق معین ؛ 60 کارشناس موضوعی ؛ 179 کارشناس مسئول در امر تحقق اهداف نظام نوین ترویج کشاورزی دخیل هستند و وظیفه خدمت رسانی آموزش و فنی و تخصصی را به تعداد 114290 خانوار بهر برداری بخش کشاورزی استان انجام می دهند .
به منظور مداخله گری فعال ترویج درنظام تولید کشاورزی ومنابع طبیعی برای افزایش دانش فنی وتخصصی ،کاربردی کارشناسان وهمچنین بهره گیری ازرویکردهای ترویجی مطلوب درجهت ارتقای مهارت های فنی ومدیریتی بهره برداران بخش کشاورزی ومنابع طبیعی نظام نوین ترویج کشاورزی تدوین شده است که در طی سالهای گذشته سعی می شود به بهترین نحو ممکن دربخش کشاورزی استان اجرا شود .
این مقام مسئول در خصوص ارکان این طرح افزود: ساماندهی وتجهیز مراکز جهاد کشاورزی دهستان بعنوان نقطه تماس با بهره برداران ، تعیین پهنه ها ی تولیدی به منظور پاسخگویی به نیازهای بهره برداران توسط کارشناسان مسئول پهنه و استقرار مدیریت دانش به منظور دسترسی ذینفعان به دانش فنی ویافته های تحقیقاتی مهمترین ارکان این طرح را تشکیل می دهد .
وی در خصوص اهداف نظام نوین ترویج افزود: دسترسی مدیران و برنامه ریزان به اطلاعات دقیق وکیفی پهنه های تولیدی از طریق سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی ، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در خدمات رسانی به کشاورزان ازقبیل شرکت های خدمات فنی ومشاوره ای مستقر در پهنه های تولیدی و افزایش اثربخشی فعالیت های بخش کشاورزی درعرصه های تولیدی از طریق همکاری مشترک تحقیقات ، اجرا ، ترویج و کشاورزی مهمترین اهداف این طرح را تشکیل می دهد.

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان