اجرای مزرعه کشت نشایی گوجه فرنگی با آبیاری نواری تیپ در قالب طرح یاوران تولید
اجرای  مزرعه کشت نشایی گوجه فرنگی با آبیاری نواری تیپ در قالب طرح یاوران تولید

چهارشنبه, 19 شهریور,1399

اجرای مزرعه کشت نشایی گوجه فرنگی با آبیاری نواری تیپ در قالب طرح یاوران تولید

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل رضا ناصری با اعلام این خبر افزود: بازدید اعضاء کارگروه طرح یاوران تولید شهرستان نیر شامل: حسن پناه، محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، غلامی، رییس اداره تولیدات گیاهی، حسن زاده رییس اداره ترویج، تیموری، کارشناس امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی نی، محسنی رییس مرکز جهاد کشاورزی کوراییم و کارشناسان آن مرکز  از مزرعه کشت نشایی گوجه فرنگی با آبیاری نواری تیپ آقایان محمدنیا، محمودی و معبودی در شهر کوراییم در سطح 5 هکتار انجام گردید.
وی در ادامه افزود: این مزرعه درتاریخ 20 اردیبهشت ماه سال جاری به صورت نشایی با ارقام بریتا و 8320 کشت گردیده که به دلیل کشت نشایی و استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار نواری تیپ، حایز اهمیت بوده و جزء مزارع شاخص گوجه فرنگی شهرستان می باشد که منجر به کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری در تولید گشده و مزرعه به همین منظور از روز اول کشت، تحت نظارت کامل کارشناسان مدیریت و مرکز جهاد کشاورزی کوراییم بوده و کارهایی که در این مزرعه صورت گرفته شامل: نصب تله فرمونی پروانه مینوز، استفاده از کود زیستی هیومیک اسید، محلول پاشی با پتاس جهت افزایش مقاومت گیاه به تنش محیطی، استفاده از قارچ کش جهت کنترل بیماری، و تنظیم دور آبیاری جهت کنترل پوسیدگی می باشد.
وی در پایا افزود: همزمان با حضور اعضاء کارگروه یاوران تولید در مزرعه و پایش آن، اولین برداشت محصول انجام گرفته و پیش بینی میگردد که نسبت به روش سنتی، عملکرد تولید محصول 3 برابر بیشتر بوده و تنها مشکل مزرعه، تاخیر در رنگ گیری محصول می باشد که علت آن، وجود هوای سرد ابری و بارانی در 25 روز گذشته تشخیص داده شد که با افزایش دما مشکل فوق، رفع خواهد گردید.
 

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان