شرح وظایف

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی:

-مطالعه، بررسی و نظارت عالی بر كلیه امور توسعه مدیریت و منابع انسانی اعم از: اداری، مالی، رفاهی، پشتیبانی، استخدامی و تشكیلاتی در سطح سازمان جهاد كشاورزی و شهرستان‌ها و مراكز جهاد كشاورزی در سطح استان

-تعیین سیاست‌ها و تصمیم سازی به‌منظور بازنگری و بهینه‌سازی نظام‌های مدیریتی (تصمیم سازی، تصمیم‌گیری، نظارت، هماهنگی و...) و زمینه‌سازی برای استفاده از رویكردها و روش‌های نوین مدیریتی در سطح سازمان.

-برنامه‌ریزی و تعیین خط‌ مشی‌های لازم جهت تهیه و تدوین برنامه‌های مناسب برای استقرار چرخه بهره‌وری و مدیریت كیفیت در سطح سازمان.

-نظارت و پیگیری و اقدام لازم برای سازمان‌دهی و بهبود فرایندها و روش‌های انجام كار، جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی در سازمان جهاد كشاورزی.

-نظارت، بررسی و اقدام در جهت اصلاح مستمر ساختار تشكیلاتی سازمان جهاد كشاورزی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه با هماهنگی وزارت متبوع

-هدایت و نظارت كلی بر تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های لازم در مورد امور اداری، تشكیلاتی، مالی، پرسنلی، رفاهی و تداركاتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و ارائه راهكارهای لازم به كلیه واحدهای سازمان.

-هدایت، ساماندهی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی و استخدامی وزارت جهاد كشاورزی در سطح كلیه واحدهای ستادی و شهرستان‌های تابعه سازمان جهاد كشاورزی استان

-برنامه‌ریزی و تعیین خط‌ مشی‌های لازم جهت طراحی و اجرای برنامه‌های مالی سازمان و نظارت عالیه بر هزینه كرد كلیه اعتبارات اعم از هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان

اداره امور حقوقی

مدیریت امور اداری

مدیریت امور رفاه و پشتیبانی

اداره امور پیمان ها و قرارداد ها

گروه نوسازی و تحول اداری

مدیریت امور مالی

اداره امور ایثارگران

دی ان ان