مدیریت رفاه و پشتیبانی

شرح وظایف مدیریت امور رفاه و پشتیبانی :

1ـ برنامه ریزی جهت ارائه تسهیلات اجتماعی و رفاهی برای کارکنان و خانواده های آنها

2ـ  توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی ، ورزشی و رسیدگی و نگهداری مجموعه ورزشی

3ـ انجام اقدامات لازم در خصوص امور بیمه ای کارکنان از طریق انعقاد قرارداد های تکمیل (درمان، عمر، حوادث) و پیگیری از طریق واحدهای ذیربط بررسی اسناد و  دارک پزشکی ارائه شده توسط پرسنل

4ـ جمع آوری و نگهداری به هنگام آمار و اطلاعات مربوط به ساختمانها ، تأسیسات ، نظارت بر خرید و فروش و اجاره و واگذاری ساختمانها و مطالعه ، بررسی و تهیه طرحهای جامع ساختمانها و تأسیسات اداری به منظور حفظ و نگهداری ، توسعه و احداث ساختمانها و تأسیسات اداری و مدیریت خوابگاه ها ، خانه های سازمانی

5ـ برنامه ریزی جهت تأمین ، نگهداری و توزیع تجهیزات ، ماشین آلات ، لوازم یدکی و سایر ملزومات اداری و مصرفی بر اساس نیازها و درخواستها و اداره امور انبارها و نظارت بر سایر منابع تدارکاتی

6ـ برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم مربوط به وسائط نقلیه اعم از شماره گذاری ، بیمه ، مجوز طرح ترافیک ، عوارض و نیز رسیدگی ، کنترل و نظارت درجهت تعمیرات کلیه خودروهای

7ـ برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم درخصوص حفظ ، نگهداری ، نظافت و تأمین بهداشت عمومی اماکن و ساختمانهای و همکاری در خصوص برگزاری گردهمایی ها، مراسم و سایر تشریفات

8ـ پیشنهاد تبصره ها و برنامه ریزی در جهت تنظیم موافقت نامه های مربوط به طرح ها و پروژه های ساختمان های اداری ، خرید تجهیزات و ماشین آلات و سایر موارد مورد نیاز

9ـ شناسایی ، آماده سازی ، برنامه ریزی و اقدام در جهت واگذاری و فروش اموال

پرداخت قبوض
دی ان ان