شرح وظایف

زیر مجموعه معاونت بهبود تولیدات گیاهی:

اداره فن آوری های مکانیزاسیون

مدیریت حفظ نباتات

مدیریت زراعت

مدیریت باغبانی

 

جهت مشاهده شرح وظایف پست های واحد معاونت تولیدات گیاهی کلیک کنید.

 

      شرح وظایف معاونت بهبود تولیدات گیاهی      

- راهبری و نظارت به امور مربوط به بهبود و افزایش تولیدات کشاورزی در سطح استان در چارچوب سیاست های کلان وزارت جهادکشاورزی

- تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات کشاورزی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و نظارت بر آنها

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیاء بهبود و توسعه منابع گیاهی موجود در پهنه کشاورزی استان

- بررسی و شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه کشاورزی استان و برنامه ریزی در جهت رفع موانع موجود و تسهیل جریان تولید کشاورزی

- جمع آوری و اعلام نیازهای آموزشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی استان به مراجع آموزشی و تحقیقاتی ذیربط

- اجرای روش های صحیح ترویجی بهره برداری از منابع کشاورزی و نیز عملیات مختلف کشاورزی و برنامه ریزی جهت ترویج مناسب ترین روش های زراعی به بهره برداران با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی

- تهیه و تدوین دستورالعمل فنی مربوط به مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی براساس آخرین یافته های تحقیقاتی و عملی و ارائه به بهره برداران با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی

گلخانه
دستورالعمل جديد گلخانه هاي كوچك جهت مشاهده کلیک کنید.
لیست شرکت های مجری سایبان جهت مشاهده کلیک کنید.
نظام گلخانه ای اصلاح شده 1397-10-01 جهت مشاهده کلیک کنید.
لیست 72 عضو انجمن گلخانه سازان کشور جهت مشاهده کلیک کنید.
دستورالعمل سایبان جهت مشاهده کلیک کنید.

 

نهالستان

جهت مشاهده اطلاعات مربوط به نهالستان ها کلیک کنید.

دی ان ان