امور باغبانی

محور: امور باغبانی

 

فرآیند تدوین برنامه­ های امور زیربنایی و توسعه مکانیزاسیون محصولات امور باغی

فرآیند تدوین برنامه­ های توسعه صنایع تبدیلی و کاهش ضایعات محصولات امور باغی

فرآیند پیشنهاد قیمت تضمینی خرید محصولات امور باغی

فرآیند پیشنهاد قیمت بیمه محصولات امور باغی

فرآیند تدوین برنامه هماهنگی بین تولیدکنندگان با بخش صنعتی محصولات امور باغی

فرآیند تدوین برنامه های اجرای طرح های الگوی تولید محصولات امور باغی

فرآیند تدوین برنامه ­های حفظ و حراست از تنوع گونه­ های گیاهی و منابع ژنتیکی محصولات امور باغی

فرآیند برآورد خسارت بلایای طبیعی حوادث غیرمترقبه و خشکسالی محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر مراکز خرید محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع بذور مادری و گواهی شده محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر آزمایش سازگاری بذور محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر بیمه کردن محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر آزمون خاک محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع سموم محصولات امور باغی

فرآیند نیازسنجی تامین و توزیع ماشین ها، ادوات، تجهیزات و نهاده­های محصولات امور باغی

فرآیند تدوین برنامه لازم در جهت توسعه و بهره برداری از فناوریهای نوین (زیست فناوری و نانوفناوری) در تولید نگهداری، درجه بندی، بسته بندی و تبدیل محصولات امور باغی

فرآیند نظارت فنی بر اجرای استانداردها برنامه­ها و الگوهای کشت محصولات امور باغی

فرآیند بهینه­سازی الگوی مصرف (آب و برق و سوخت) و کاهش ضایعات و استفاده بهینه از زائدات در محصولات امور باغی

فرآیند صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی محصولات امور باغی

فرآیند کنترل و بهینه سازی فرآوری محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع نهاده­های مورد نیاز محصولات امور باغی

فرآیند نظارت و ارزیابی طرحها و برنامه­ها محصولات امور باغی

فرآیند اعطای تسهیلات خرید ادوات الگویی محصولات امور باغی

فرآیند صدور گواهینامه ارقام محصولات امور باغی

فرآیند انجام آزمایشات کیفی محصولات امور باغی

فرآیند تعیین الگوی مناسب کشت محصولات امور باغی

فرآیند تعیین تعرفه واردات محصولات امور باغی

فرآیند تامین مواد اولیه لوازم و تجهیزات مرتبط با تولید و بهبود محصولات امور باغی

فرآیند ارائه خدمات فنی تخصصی و مشاوره ای محصولات امور باغی

فرآیند هدایت واحدهای اجرایی ذیربط در انتقال یافته های تحقیقاتی محصولات امور باغی

فرآیند ترخیص و معافیتهای گمرکی تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز محصولات امور باغی

فرآیند حمایت و تقویت از تشکلهای تولیدی و تولیدکنندگان محصولات امور باغی

فرآیند هماهنگی جهت تامین منابع خرید تضمینی توافقی و پیش خرید محصولات امور باغی

فرآیند حمایت از توسعه مراکز ارائه خدمات فنی و مشاوره ای محصولات امور باغی

فرآیند ساماندهی تولیدکنندگان محصولات امور باغی

فرآیند صدور مجوز تاسیس کارخانجات محصولات امور باغی

فرآیند صدور پروانه بهره برداری از کارخانجات محصولات امور باغی

فرآیند صدور پروانه تمدید بهره برداری از کارخانجات محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر صدور مجوز واردات محصولات امور باغی

فرآیند نظارت بر علمیات تعیین کیفیت محصولات امور باغی

فرآیند همکاری با سازمان توسعه تجارت و اتحادیه صادرکنندگان محصولات امور باغی

فرآیند هماهنگی با واحدهای ذیربط در خصوص روز ملی گل

فرآیند هماهنگی و برنامه ریزی در دریافت نهالهای حاصل از کشت بافت خرمای واریته های موجود و نهالهای شناسه دار

فرآیند شناسه دار کردن نهالها

فرآیند ایجاد باغات مادری تولید نهال

فرآیند اجرای طرح شناسایی نهال

فرآیند تعیین شناسنامه مولکولی نهال

فرآیند تامین قلمه پیوندک و نهال ارقام برتر گونه های مختلف

فرآیند همکاری در برنامه­ریزی و کاشت بخشی از برنامه کاشت ۲۰ میلیون قطعه قلمه زیتون در کشور

فرآیند صدور مجوز نهالستان

فرآیند نظارت بر مراکز خرید نهال

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع نهال های مادری

توسعه کشت باغات

اجرای طرحهای عمرانی گل و گیاهان زینتی

اجرای طرحهای تغذیه میوه ها

دریافت و توزیع نهال یارانه دار

نظارت بر توسعه باغات فنی

توزیع سهمیه کود شیمیایی زیربخش باغبانی

اصلاح و نوسازی باغات

احداث بارگاه بهداشتی

بیمه محصولات باغی

تولید انواع نهال

اجرای طرح طوبی

جذب تسهیلات بانکی جهت خرید گیاهان داروئی

اخذ تسهیلات در قالب طرح طوبی

ساماندهی گلخانه ها و احداث مجتمع های گلخانه ای

توسعه باغات در اراضی مستعد و شیب دار

بهبود افزایش تولیدات باغی و محصولات صادراتی

صدور مجوز پرورش گیاهان کمیاب

صدور پروانه احداث نهالستان

روش اجرایی طرح به کارگیری نیروهای نظام مهندسی در احداث و اصلاح باغات

توسعه و بهسازی باغات

انتخاب تولید کنندگان برتر محصولات باغی

پرداخت یارانه جهت اجرای طرحهای الگویی

مشارکت در فرآوری خرما

آزمون کارگاهی باغات میوه

کمک به آزمون خاک و برگ باغات زیتون

نظارت فنی بر عملیات حفظ و ذخیره رطوبت و باغات دیم

شناسایی مناطق حساس به سرما

احداث باغ سازگاری و TCD زیتون

اصلاح و تکمیل باغ مادری برای تهیه قلم زیتون

احداث باغ مادری زیتون

احداث گلخانه Mist زیتون

تغذیه باغات زیتون

احداث مزارع گیاهان داروئی

پرداخت قبوض
دی ان ان