معاونت ها

معاونت‌ توسعه‌ مدیریت و منابع انسانی

شرح وظایف معاونت‌ توسعه‌ مدیریت و منابع انسانی

معاونت‌ بهبود تولیدات گیاهی

شرح وظایف معاونت‌ بهبود تولیدات گیاهی

معاونت‌ بهبود تولیدات دامی

شرح وظایف معاونت‌ بهبود تولیدات دامی

 

معاونت‌ برنامه ­ریزی و امور اقتصادی

شرح وظایف معاونت‌ برنامه ­ریزی و امور اقتصادی

RSS

جستجو

پرداخت قبوض
دی ان ان