سند راهبرد مشارکت

۱- راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما

در رابطه با نماگر قابلیت شخصی سازي، جستجوي پیشرفته و اجراي در کلیه مرورگرها و اجرا بر روي دستگاه هاي قابل حمل درسایت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل رعایت شده است و بعنوان طراحی سایت بصورت Responsive معرفی گردید.

۲-راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما

در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت و تاریخ هاي بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوي خدمات الکترونیک سایت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بطور کامل ارائه شده است.

۳-راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما

با توجه به اطلاع رسانی خدمات در منوهاي خدمات الکترونیک و مشترکین بطور کامل و مجزا ارائه شده و سایت خبري مجزا نیزعلاوه بر نمایش مهمترین اخبار در سایت اصلی وجود دارد.

۴-راهبرد مشارکت در دسترس پذیري تارنما

در سایت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ،دستورالعمل بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاري رعایت گردیده است.

۵-راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات

در تارنماي سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ، سوالات متداول، پیوندها و وجود کانال اطلاع رسانی (سروش) و در نهایت اخبار ومزایده ها و اطلاعیه هاي مهم وجود دارد.

۶-راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات

در این وب سایت بیانیه حریم خصوصی و سطح توافق خدمات در منوي خدمات فناوري نیز وجود دارد.

 

پرداخت قبوض

دی ان ان