ارتباطات مردمی
نظرات و پیشنهادات خود را در جهت بهبود و پربارتر شدن سایت به آدرس زیر ارسال نمایید

سایت/شبکه
info@araj.ir

——————————————-

ارتباط با ریاست سازمان
تلفن ۵-۳۳۷۴۳۶۵۳-۰۴۵
master@araj.ir

——————————————-

ارتباط با روابط عمومی
تلفن ۱۱-۳۳۷۴۴۶۱۰-۰۴۵
pr@araj.ir

————————————————-

اردبیل – کارشناسان – شهرک اداری بعثت – میدان مهارت – سازمان جهاد کشاورزی استان

تلفن ۱۰- ۳۳۷۴۳۵۰۰-۰۴۵
نمابر ۳۳۷۴۳۹۷۱-۰۴۵
تلفن گویا ۳۳۷۴۴۳۶۵
پرداخت قبوض
دی ان ان