ویژه مراجعه کنندگان

در بخش ویژه مراجعه کنندگان امکاناتی برای کسانی که به سایت مراجعه می کنند در نظر گرفته شده است از جمله :

فرم نظرسنجی

تماس با ریاست

فرم تکریم ارباب رجوع

ارتباطات مردمی

ثبت ایده های نوین

فرم شکایات و انتقادات و ....

 که از منوی ویژه میز خدمت قابل دسترسی است.

پرداخت قبوض
دی ان ان