لیست خدمات جهادکشاورزی

 

ردیف

خدمت (شناسه)

عنوان زیرخدمت

نوع خدمت

کد شناسه

واحد پاسخگو- شماره تماس

لینک الکترونیکیخدمت

حوزه انجام خدمت

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

راهنما

1

صدور گواهی کنترل کیفی و فنی خوراک دام

G2B

13022494000

محمد سیف الهی

09143570626

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

2

ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی (13012503000)

1- صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحدهای گلخانه ای کوچک مقیاس

G2B

G2C

13012503130

حمید عادل محمود آباد

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

2- صدور یا تمدید پروانه بهره برداری واحدهای گلخانه ای کوچک مقیاس

G2B

G2C

13012503131

حمید عادل محمود آباد

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

3- صدور یا تمدید پروانه توسعه واحدهای گلخانه ای کوچک مقیاس

G2B

G2C

13012503132

حمید عادل محمود آباد

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

4- صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ای کوچک مقیاس

G2B

G2C

13012503135

حمید عادل محمود آباد

09149570503

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

3

ارائه خدمات حمایتی زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی (13022505000)

1- توزیع و نظارت بر مصرف کود

G2B

G2C

13022505103

طیبه سمندری

09145967277

حضوری

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

4

توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعی

G2B

G2C

13022509000

داور فن دوست

09149667321

حضوری

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

5

ارائه خدمات حمایتی امور آب و خاک (13021190000)

1- حمایت از ایجاد و توسعه سامانه های نوین آبیاری

G2B

G2C

13021190100

31661080

ترکیبی

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

2- حمایت از بازسازی و نوسازی قنوات

G2C

13021190102

31661080

حضوری

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

6

ارائه مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی (13012511000)

1- صدور موافقت اولیه واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی

G2B

G2C

13012511151

سالار عزیزی فر

09122122029

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

2- صدور یا تمدید جواز تاسیس واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی

G2B

G2C

13012511100

سالار عزیزی فر

09122122029

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

3- صدور یا تمدید پروانه بهره برداری واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی

G2B

G2C

13012511101

سالار عزیزی فر

09122122029

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

4- صدور یا تمدید جواز توسعه واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی

G2B

G2C

13012511102

سالار عزیزی فر

09122122029

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

5- صدور یا تمدید جواز بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی

G2B

G2C

13012511106

سالار عزیزی فر

09122122029

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

7

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی

G2C

13022515000

داود نجف زاده

09144523549

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

8

پاسخگویی به شکایات، درخواست ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی

G2C

13022525000

فیروز فولادی

09147508665

ترکیبی

کشوری

بیانیه توافق سطح خدمت

سوالات متداول

 

 

 

دی ان ان