معرفی بازرسی

برای آشنایی با مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد و وظایف آن روی لینک زیر کلیک کنید.

مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد

راه های ارتباطی
قوانین

فایل zip شده مربوط به دوره آموزشی نظارت و بازرسی

اصول کلی حسابرسی دیوان محاسبات کشور

دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان - مدیریت و کنترل پروژه های بخش کشاورزی  

سؤال مربوط به دوره آموزشی نظارت و بازرسی

راهنمای رفع سوء اثر از چک برگشتی اشخاص

برنامه پنجم توسعه

برنامه ششم توسعه

خلاصه احکام برنامه پنجم توسعه

بخشنامه دولت در خصوص وب سایت ها

بخشنامه در خصوص ساماندهی کمیته های تخصصی

دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار  

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون اساسی

متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

قانون برنامه و بودجه

قانون سیاست های اصل 44

قانون مجازات اسلامی  

قانون محاسبات

قانون مدنی

قانون مسئولیت مدنی  

قانون اجرای احکام مدنی

قانون استفاده از حداکثر ظرفیت تولید داخل

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت

قانون برگزاری مناقصات

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

ضوابط اجرائی بودجه 94

چک لیست ارزیابی دیوان محاسبات  

چک لیست ارزیابی محیط کنترلی دیوان محاسبات

چک لیست اعتبارات هزینه ای دیوان محاسبات

چک لیست محاسبات و بازرسی در تملک

دی ان ان