اعضای کمیته،سمت ها،محل خدمت

اعضای کمیته بهره وری استان اردبیل به شرح زیر می باشد.

مستندات و گزارشات

نرم افزار تعیین شاخص های بهره وری:

شامل شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری رقابت پذیری ، بهره وری سرمایه ، بهره وری مصارف واسطه، بهره وری مواد اولیه ، بهره وری انرژی و بهره وری کل در بستر نرم افزار Excel طراحی شده است.

جهت دریافت روی لینک زیر کلیک نمایید.

نرم افزار تعیین شاخص های بهره وری

 

 

سند ارتقا بهره وری آب کشاورزی استان اردبیل:

جهت دریافت روی لینک زیر کلیک نمایید.

سند ارتقا بهره وری آب کشاورزی

سند جامع تحول کشاورزی استان اردبیل با رویکرد مدیریت جهادی، مدیریت بحران کم آبی، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مولد و پایدار و ارتقاء بهره وری با تکیه بر روش های دانش بنیان

 

صورتجلسات کمیته بهره وری

برای مشاهده جزییات صورتجلسات روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

 

صورتجلسه کمیته تخصصی بهره وری کشاورزی استان اردبیل مورخ 1400/10/29

دی ان ان