هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

نحوه ارائه گزارش و ارتباط با دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل:

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری: هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی می کنند.

 

نحوه ارتباط و ارائه گزارش با دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان :

1- از طریق تنظیم و ارسال گزارشات کتبی با مشخص نمودن مشخصات کامل شاکی و متشاکی، موضوع شکایت به دبیرخانه هیات به نشانی اردبیل، سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل، طبقه سوم، دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات اداری

2- ایمیل و ارتباط اینترنتی :

takhalofat@araj.ir

3- شماره فکس دبیرخانه هیات :

045-31663063

4- شماره تلفن ارتباطی با دبیرخانه هیات :

045-33744606

045-31662079

 

دی ان ان