اعضای هیات

 

طی حکمی از سوی آقای فرهاد شکری رئیس بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آقایان 1- فریدون اصغری 2- ایوب اجرایی 3- رحمان نجفی 4- عارف معظم نژاد 5- بهنام صلح نژاد و 6- سرکار خانم اعظم یوسفی به عنوان اعضا گروه تحقیق هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل انتخاب و مشغول به کار شدند.

 

 

طی حکمی از سوی مقام عالی وزارت جناب آقای مهندس اصغر شمشیری به عنوان عضو علی البدل هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل منصوب شد.

هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

نحوه ارائه گزارش و ارتباط با دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل:

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری: هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی می کنند.

 

نحوه ارتباط و ارائه گزارش با دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان :

1- از طریق تنظیم و ارسال گزارشات کتبی با مشخص نمودن مشخصات کامل شاکی و متشاکی، موضوع شکایت به دبیرخانه هیات به نشانی اردبیل، سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل، طبقه سوم، دبیرخانه هیات رسیدگی به تخلفات اداری

2- ایمیل و ارتباط اینترنتی :

takhalofat@araj.ir

3- شماره فکس دبیرخانه هیات :

045-31663063

4- شماره تلفن ارتباطی با دبیرخانه هیات :

045-33744606

045-31662079

 

دی ان ان