روابط عمومی

جهت مشاهده شرح وظایف پست های روابط عمومی کلیک کنید.

حوزه ریاست و روابط عمومی:

فرآیند مبادله موافقت نامه

فرآیند جلسات کارشناسی هواشناسی

فرآیند اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه های مربوط به هیئت عالی گزینش کشور

فرآیند تسهیلات سفر مقام معظم رهبری فرآیند ارتباط با رسانه های خبری

فرآیند تدوین اخبارها، بیانیه ها و اطلاعیه های سازمان

فرآیند برگزاری مراسم اعیاد ملی – مذهبی فرآیند برگزاری نمایشگاه

فرآیند سیستم تلفن گویا فرآیند خبرنامه سازمان

فرآیند تلفن پیام گیر

فرآیند امور تشریفاتی فرآیند طراحی و چاپ

فرآیند تبلیغاتی محیطی

فرآیند شبکه اطلاع رسانی سازمان

فرآیند افکارسنجی

فرآیند نیازسنجی برون سازمانی

فرآیند همکاری با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

فرآیند ارسال خبربه روزنامه و مطبوعات

فرآیند چاپ بولتن بریده جراید

فرآیند تهیه فیلم از فعالیتهای سازمان

فرآیند ارسال خبر به وب سایت سازمان

فرآیند تهیه برنامه های تلویزیونی

فرآیند انتخاب رسانه های نمونه

فرآیند ارتباطات و اطلاع رسانی فرآیند ارائه خدمات کتابخانه ای اطلاعات فنی، تخصصی و آماری

پرداخت قبوض
دی ان ان