معرفی سازمان

درباره سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل 

وظایف واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی

۱ – بررسی و شناخت امکانات و استعدادهای بالقوه و بالفعل و عوامل تولید بخش کشاورزی ( زراعت ، باغبانی ، آب و خاک ، دام ، طیور و آبزیان و توسعه روستایی و عشایری و منابع طبیعی ) در سطح استان و مسایل و مشکلات فنی ، اقتصادی و اجتماعی مربوط به آنها .

۲ – تهیه و تدوین خط مشی ها ، اهداف ، برنامه ها و سیاستها ی توسعه بخش کشاورزی ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری در استان در قالب سیاستها و برنامه های مصوب و همچنین پیشنهاد برنامه وبودجه سالانه به مراجع ذیربط در استان جهت تصویب .

۳ – بررسی ، تدوین و اجرای برنامه ، طرحها و دستورالعمل های مربوط به الگوی کشت محصولات کشاورزی و همچنین نظام دامداری ، دامپروری و منابع طبیعی استان در قالب سیاستهای مصوب .

۴ – تهیه ، تدوین و اجرای طرحهای جامع مربوط به افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و کاهش ضایعات در سطح استان بر اساس قوانین و مقررات مربوط .

۵- جمع آوری ، استخراج ، طبقه بندی ، پردازش ، نگهداری ، بهنگام سازی و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به بخش کشاورزی و توسعه و عمران روستایی و عشایری در استان .

۶ – تهیه ، اجرا و ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی استانی براساس سیاستها و خط مشی های ابلاغی وزارت .

۷ – مطالعه ، بررسی ، نیاز سنجی ، برنامه ریزی ، تهیه ، اجرا و ارزشیابی طرحها ، برنامه ها و دوره های آموزشی و ترویجی ، فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی مورد نیاز تولید کنندگان ، بهره برداران ، مروجان و راهبران بخش کشاورزی در استان در قالب سیاستها و برنامه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی .

۸ – ارایه نتایج پژوهشهای انجام شده به تولید کنندگان و بهر برداران .

۹ – تهیه و اجرای طرحها و برنامه های مرتبط با حفظ ، احیای ، گسترش ، حمایت و بهره برداری صحیح از جنگلها و مراتع طبیعی و دست کاشت در سطح استان در چارچوب سیاست ها و برنامه های مصوب .

۱۰ – مطالعه ، برنامه ریزی ، تدوین ، و اجرای طرحهای لازم در زمینه آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه های آبخیز استان .

۱۱ – تهیه و اجرای طرحهای تثبیت شن های روان و بیابان زدایی و جلوگیری از بیابان زایی.

۱۲ – تهیه ، تدوین و اجرای طرحهای جنگل کاری ، جنگلداری ، مرتعداری ، ایجاد پارک های جنگلی و تفرجگاههای طبیعی در چارچوب سیاست های ابلاغی

۱۳ – انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی .

۱۴ – تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی ، دولتی و موات از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان و اخذ سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگذاری اراضی ملی و دولتی در جارچوب قوانین و مقررات موجود .

۱۵ – انجام عملیات اجرایی لازم برای تثبیت مالکیتهای شرعی و قانونی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت و اجرای قانون اصلاحات ارضی در قابت مشمول و باقیمانده و همچنین تعیین تکلیف نهایی اراضی کشت موقت .

۱۶ – برنامه ریزی در جهت استقرار شبکه عملیات ترویجی درمناطق روستایی و عشایری در قالب سیاستها و برنامه های وزارتخانه ها .

۱۷ – تهیه برنامه استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی استان در چارچوب طرحهای جامع حوزه های آبخیز .

۱۸ – نظارت بهداشتی بر مراکز نگهداری و پرورش دام و مراکز تهیه ، تولید و توزیع و عرضه فرآورده های خام با منشا دامی و محصولات شیلاتی ، کارخانجات خوراک دام ، کشتارگاهها و اماکن عرضه دام و اعمال استاندارد ها .

پرداخت قبوض
دی ان ان