معاونت توسعه منابع انسانی


شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع  :

 • راهبری ، اجرا و نظارت بر برنامه های مربوط به تحول و نوسازی اداری در سازمان جهاد کشاورزی استان در چارچوب سیاستهای مصوب .
 • تعیین سیاستها و خط مشی های مربوط به نحوه سازماندهی ساختار تشکیلاتی ، بهبود فرآیند ها و روشهای انجام کار ، جذب ، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی در سازمان استان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه .
 • برنامه ریزی و نظارت جهت برآورد و تامین نیازهای آموزشی کارکنان .
 •  نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای دستورالعمل های لازم در مورد اموراداری ٬ مالی ٬ پرسنلی٬ رفاهی و تدارکاتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
 • انجام اقدامات مربوط به تنظیم٬ نگهداری و رسیدگی به حسابها در سازمان استان بر اساس قوانین و مقررات ابلاغ شده .
 • انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها تاسیسات و مخابرات سازمان استان و واحدهای تابعه و وابسته .
 • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور اداره و بهبود وضعیت رفاهی کارکنان و نظارت بر حسن انجام آن .
 • بررسی مسائل و مشکلات و نیازهای رفاهی خانواده معظم شهدا و ایثارگران و انجام اقدامات لازم در خصوص تامین و حل مشکلات آنان.
 • پیگیری اجرای مصوبات و بخشنامه های مربوط به ایثارگران ٬ جانبازان وخانواده شهدا و تهیه گزارشهای لازم جهت ارائه به مراجع ذیربط .
 •  گردآوری ، ثبت و حفاظت از آثار دوران دفاع مقدس در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و دفاع مقدس .
 •  انجام امور دبیرخانه ای مربوط به دریافت ، ثبت ، رهگیری ، صدور و ارسال مکاتبات اداری .
 •  انجام اقدامات لازم در جهت استیفاء و حل و فصل مسائل و منافع حقوقی سازمان جهاد کشاورزی از طریق طرح ، تعقیب و دفاع از دعاوی سازمان ، حسب مورد در کلیه مراحل رسید گی و حکمیت و سایر اقدامات قانونی .


زیر مجموعه های معاونت به شرح زیر می باشد ، روی هر کدام کلیک کنید.

اداره امور حقوقی

مدیریت امور اداری

اداره امور مناقصات

گروه نوسازی و تحول اداری

اداره امور مالی

مدیریت رفاه و پشتیبانی

پرداخت قبوض
دی ان ان