امور زراعت

محور: امور زراعت

فرآیند تدوین برنامه ­های امور زیربنایی و توسعه مکانیزاسیون محصولات امور زراعی

فرآیند تدوین برنامه ­های توسعه صنایع تبدیلی و کاهش ضایعات محصولات امور زراعی

فرآیند پیشنهاد قیمت تضمینی خرید محصولات امور زراعی

فرآیند پیشنهاد قیمت بیمه محصولات امور زراعی

فرآیند تدوین برنامه هماهنگی بین تولیدکنندگان با بخش صنعتی محصولات امور زراعی

فرآیند تدوین برنامه های اجرای طرحهای الگوی تولید محصولات امور زراعی

فرآیند تدوین برنامه­های حفظ و حراست از تنوع گونه­های گیاهی و منابع ژنتیکی محصولات امور زراعی

فرآیند برآورد خسارت بلایای طبیعی حوادث غیرمترقبه و خشکسالی محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر مراکز خرید محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع بذور مادری و گواهی شده محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر آزمایش سازگاری بذور محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر بیمه کردن محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر آزمون خاک محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع سموم محصولات امور زراعی

فرآیند نیازسنجی تامین و توزیع ماشینها، ادوات، تجهیزات و نهاده­های محصولات امور زراعی

فرآیند تدوین برنامه لازم در جهت توسعه و بهره برداری از فناوریهای نوین (زیست فناوری و نانوفناوری) در تولید نگهداری، درجه بندی، بسته بندی و تبدیل محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت فنی بر اجرای استانداردها برنامه­ها و الگوهای کشت محصولات امور زراعی

فرآیند بهینه­سازی الگوی مصرف (آب و برق و سوخت) و کاهش ضایعات و استفاده بهینه از زائدات در محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر قرنطینه و مبارزه با آفات و بیماریهای محصولات امور زراعی

فرآیند صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی محصولات امور زراعی

فرآیند کنترل و بهینه سازی فرآوری محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر تامین و توزیع نهاده­های مورد نیاز محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت و ارزیابی طرحها و برنامه­ها محصولات امور زراعی

فرآیند اعطای تسهیلات خرید ادوات الگویی محصولات امور زراعی

فرآیند صدور گواهینامه ارقام محصولات امور زراعی

فرآیند انجام آزمایشات کیفی محصولات امور زراعی

فرآیند تعیین الگوی مناسب کشت محصولات امور زراعی

فرآیند تعیین تعرفه واردات محصولات امور زراعی

فرآیند تامین مواد اولیه لوازم و تجهیزات مرتبط با تولید و بهبود محصولات امور زراعی

فرآیند ارائه خدمات فنی تخصصی و مشاوره ای محصولات امور زراعی

فرآیند هدایت واحدهای اجرایی ذیربط در انتقال یافته های تحقیقاتی محصولات امور زراعی

فرآیند ترخیص و معافیتهای گمرکی تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز محصولات امور زراعی

فرآیند حمایت و تقویت از تشکلهای تولیدی و تولیدکنندگان محصولات امور زراعی

فرآیند هماهنگی جهت تامین منابع خرید تضمینی توافقی و پیش خرید محصولات امور زراعی

فرآیند حمایت از توسعه مراکز ارائه خدمات فنی و مشاوره ای محصولات امور زراعی

فرآیند ساماندهی تولیدکنندگان محصولات امور زراعی

فرآیند صدور مجوز تاسیس کارخانجات محصولات امور زراعی

فرآیند صدور پروانه بهره برداری از کارخانجات محصولات امور زراعی

فرآیند صدور پروانه تمدید بهره برداری از کارخانجات محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر صدور مجوز واردات محصولات امور زراعی

فرآیند نظارت بر علمیات تعیین کیفیت محصولات امور زراعی

فرآیند بوجاری کردن بذور محصولات امور زراعی

اجرای طرحهای الگویی – بهزراعی تولیدات گیاهی

پرداخت تسهیلات تولیدات گیاهی

مدیریت مزرعه

تامین ماشین آلات تخصصی زراعی

پرداخت یارانه جهت آزمون خاک،، تعویض بذر

احداث مزارع نمونه محصولات زراعی

کنترل کیفی ذرت در کارخانه های ذرت خشک کنی

انجام آزمون خاک، استفاده از ریز مغذیها

آزمایش نمونه خاک

انعقاد قرارداد طرح محوری گندم

طرح افزایش تولید محصولات زراعی

تولید و عمل آوری بذر اصلاح شده گندم

نظارت بر تغذیه مزارع

نظارت بر آبیاری مزارع

نظارت بر تشکل های خدمات مکانیزاسیون

نظارت بر عملیات زراعی محصولات زراعی

نظارت بر کشت مزارع گیاهان داروئی

مساحی و کیل گیری مزارع

رقم بندی تصفیه وش پنبه

اینتر گیری از بذر پنبه

نظارت بر توسعه کشت محصولات زراعی

اجرا طرحهای افزایش سطح زیرکشت و محصولات زراعی

ارزشیابی ناظرین طرح

توزیع نهاده های کشاورزی

کنتورینگ گندم دیم

کشت مکانیزه تولید گندم آبی

لایه شکنی تولید گندم آبی

نظارت و کمک به احداث خزانه جعبه ای برنج

عیارسنجی چغندر قند

کمک به احداث مزارع سازگاری برنج

نظارت بر کارخانجات پنبه پاک کنی و شالی کوبی

تامین ماشین آلات جهت لایه شکنی، بذر کاری و برداشت

اجرای طرحهای الگویی – تلفیقی تغذیه گیاهی

نظارت بر تولید و توزیع بذور

نظارت بر عملکرد کارخانه های دلنیته بذور پنبه

جذب و تخصیص تسهیلات طرح ها

نظارت بر رقم بندی پنبه محلوج در کارخانه های پنبه

هماهنگی در پرداخت خسارت غیر مترقبه

طرح ملی افزایش تولید بذور اصلاح شده

توسعه کشت محصولات زراعی

توزیع و دریافت اعتبارات استانی و ملی

پرداخت قبوض
دی ان ان