مدیریت صنایع

شرح وظايف مديريت صنايع كشاورزي

- تهيه وتدوين برنامه هاي رهبردي و عملياتي صنايع كشاورزي

- مديريت ونظارت بر كليه امور صنايع كشاورزي

- اجرا و نظارت بر قوانين و مقررات و دستور العملها و بخشنامه ها

- برنامه ريزي براي حل مشكلات و موانع تنگناها

انواع مجوز

برای مشاهده مراحل انجام کار روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

 

صدور جواز تاسیس مشاهده مراحل انجام کار
صدور تمدید جواز تاسیس مشاهده مراحل انجام کار
صدور اصلاحیه جواز تاسیس مشاهده مراحل انجام کار
صدور پروانه بهره برداری مشاهده مراحل انجام کار
توسعه پروانه بهره برداری مشاهده مراحل انجام کار
صدور اصلاح پروانه بهره برداری مشاهده مراحل انجام کار

 

برای درخواست انواع مجوز روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://eagri.maj.ir

اقدامات انجام گرفته

پرداخت قبوض
دی ان ان