اداره حقوقی

شرح وظایف اداره حقوقی:

1-پیگیری، طرح، تعقیب، دفاع از كلیه دعاوی اعم از حقوقی یا كیفری مطروحه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دعاوی مطروحه علیه سازمان و ادارات تابعه و مدیریت‌های جهاد كشاورزی شهرستان‌ها در كلیه مراجع قضایی و انتظامی.

2-انجام امور نقل‌ وانتقال اموال غیرمنقول سازمان.

3-پیگیری برای وصول مطالبات سازمان.

4-پیگیری لازم برای اخذ اسناد مالكیت عرصه و اعیان متعلق به سازمان.

5-ارائه مشاوره حقوقی به كلیه واحدهای تابعه وابسته به سازمان و كاركنان.

6-ارائه مشاوره حقوقی در خصوص نحوه انعقاد قراردادها و تنظیم پیش‌نویس قراردادها، توافقنامه‌ها، تصمیم‌ها و الحاقی‌های قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه طریق در خصوص نحوه تنظیم.

7-حمایت قضایی از كاركنان سازمان و واحدهای تابعه در راستای وظایف محوله اداری.

8-حضور به‌موقع در مراجع قضایی اعم از دادگستری، دیوان عدالت در راستای کمیسیون‌های حل اختلاف.

پرداخت قبوض
پرداخت قبوض
دی ان ان