حوزه ریاست

شرح وظایف مدیریت حوزه ریاست :

۱-ابلاغ مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان به واحدهای تابعه.

 

۲-انجام امور مربوط به مکاتبات و پیگیری ارجاعیات ریاست سازمان.

 

۳-استقرار سیستم جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به سازمان.

 

۴-برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه با دستگاه های برون سازمانی.

 

۵-برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل جلسات و برگزاری سمینارها و همایش های سازمان.

 

۶-تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های سازمان به منظور انعکاس در رسانه های گروهی.

 

۷-بررسی مطالب مندرج در جراید در ارتباط باسازمان و تهیه پاسخ های لازم.

 

۸-انجام اقدامات لازم به منظور اطلاع رسانی مناسب به مراجعان سازمان در راستای طرح تکریم ارباب رجوع

 

۹-مشارکت در تهیه و تنظیم نشریات و هر گونه کتب منتشره از سوی سازمان.

 

۱۰-فراهم آوردن زمینه های لازم جهت حسن ارتباط متقابل مردم، مسئولین نهادها و کارکنان با مسئولین سازمان

 

۱۱-برقراری ارتباط با مدیریت شهرستانها جهت اخذ آمار و اطلاعات مربوطه در خصوص نیازهای واحدهای مذکور.

 

۱۲-انعکاس مشکلات و تنگناها و مسایل مدیریت های شهرستان ها به بخشهای مختلف سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه.

 

۱۳اقدام درجهت انعکاس ارزشها، ویژگی ها، دیدگاهها، سیاستها برنامه ها، طرح ها وعملکرد سازمان استان.

 

۱۴-انجام هماهنگی لازم جهت شرکت در مجامع، ستادها و جلسات در داخل و خارج از سازمان در چارچوب وظایف محوله.

 

۱۵-فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم، مسئولین نهادها و کارکنان با مسئولین سازمان.

 

۱۶-تدوین اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و پیامدهای سازمان و اقدام در جهت نشر و انعکاس آن در رسانه های گروهی در چارچوب سیاستهای اعلام شده.

 

۱۷-بررسی مطالب مطروحه و مندرج در رسانه های گروهی و مجامع عمومی در رابطه با سازمان و پاسخگوئی به آنها در چارچوب سیاستهای اعلام شده.

 

۱۸-بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی و ارائه نتایج حاصله به مسئولین سازمان به منظور اصلاح و بهبود روند خدمت رسانی به بهره برداران بخش کشاورزی.

 

۱۹-فراهم آوردن زمینه مناسب جهت ارتباط بین کارکنان، مدیران و مسئولین سازمان به منظور تبادل نظرات و اطلاعات، حل مسائل و مشکلات و رسیدگی به امور جاری کارکنان.

 

۲۰-انجام برنامه ریزی های لازم به منظور تشکیل کنفرانس ها، سمینارها، مصاحبه ها، بازدیدها و تشکیل نمایشگاه و…. با همکاری واحدهای ذیربط در چارچوب وظایف.

 

فرآیندهای مدیریت امور حوزه ریاست :

محور: سیاست گذاری و برنامه ­ریزی

 

فرآیند تدوین سیاستهای مربوط به امور حوزه ریاست در حوزه استان در چارچوب سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی

فرآیند تدوین برنامه­ های مربوط به امور حوزه ریاست استانی در چارچوب برنامه ­های کلان وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر آن

فرآیند نظام­ مندسازی حوزه­ های کاری امور حوزه ریاست و نظارت بر حسن اجرای آن (همکاری در تدوین بخشنامه ها ، آیین­ نامه ­ها، دستورالعمل­ های (داخلی و خارجی)، ضوابط ، شاخص ها، و معیارهای فنی )

فرآیند نیازسنجی و تدوین استانداردهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی مرتبط با امور حوزه ریاست و اولویت بندی آن (همکاری)

فرآیند استقرار سامانه مرکزی نظام اطلاعات امور حوزه ریاست در حوزه استان و نظارت بر آن

فرآیند نظارت بر امور حوزه ریاست مراکز و مدیریت­های جهاد کشاورزی

فرآیند اصلاح و بهبود فرآیندهای امور حوزه ریاست

 

 

 محور: حوزه ریاست و روابط عمومی

 

فرآیند مبادله موافقت نامه

فرآیند جلسات کارشناسی هواشناسی

فرآیند مصاحبه

فرآیند انتصاب افراد، پاسخگوئی در مراکز خدمات و بکارگیری کارشناس

فرآیند اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه های مربوط به هیئت عالی گزینش کشور

فرآیند تسهیلات سفر مقام معظم رهبری

فرآیند ارتباط با رسانه های خبری

فرآیند معرفی فعالیت ها و برنامه ها

فرآیند تدوین اخبارها، بیانیه ها و اطلاعیه های سازمان

فرآیند برگزاری مراسم اعیاد ملی – مذهبی

فرآیند برگزاری نمایشگاه

فرآیند سیستم تلفن گویا

فرآیند خبرنامه سازمان

فرآیند تلفن پیام گیر

فرآیند امور تشریفاتی

فرآیند طراحی و چاپ

فرآیند تبلیغاتی محیطی

فرآیند شبکه اطلاع رسانی سازمان

فرآیند افکارسنجی

فرآیند نیازسنجی برون سازمانی

فرآیند همکاری با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

فرآیند ارسال خبربه روزنامه و مطبوعات

فرآیند چاپ بولتن بریده جراید

فرآیند تهیه فیلم از فعالیتهای سازمان

فرآیند ارسال خبر به وب سایت سازمان

فرآیند تهیه برنامه های تلویزیونی

فرآیند انتخاب رسانه های نمونه

فرآیند ارتباطات و اطلاع رسانی

فرآیند ارائه خدمات کتابخانه ای اطلاعات فنی، تخصصی و آماری

پرداخت قبوض
دی ان ان