مسئولین اداره
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل- طبقه سوم ، انتهای سالن دست راست

خلیل نیکشاد-۳۳۷۴۳۶۴۳-۴۵

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان-طبقه سوم ، انتهای سالن دست چپ

اکبر اکبری-۳۳۷۴۴۶۳۱

رئیس اداره آموزش عقیدتی-طبقه سوم ، انتهای سالن دست چپ

عباس علمی -۳۳۷۴۴۶۳۲

رئیس اداره امورفرهنگی وتوسعه ارزشهای اسلامی-طبقه سوم ، انتهای سالن دست چپ

شعبانعلی قنبری-۳۱۷۷۳۱۳۷

4.jpg (77×75)
رئیس گروه توسعه روستائی-طبقه دوم ، روبروی راه پله

محمد پایدار-۳۱۷۷۳۲۵۱

رئیس اداره روابط عمومی-طبقه سوم ، روبروی راه پله

جاوید صحرائی -۳۳۷۴۴۶۱۰

6.jpg (79×78)
مدیرارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات -طبقه سوم ، راهروی شماره سمت چپ

روح الله نوروز زاده-۳۳۷۴۴۶۰۵

63.jpg (113×125) معاون مدیریت ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات-طبقه سوم ، راهروی شماره سمت چپ

محمد صادق حاجی محمدی تبریزی -۳۱۷۷۳۲۳۱

8.jpg (77×75)

 

پرداخت قبوض
دی ان ان