مسئولین اداره
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل-

خلیل نیکشاد-۳۳۷۴۳۶۴۳-۴۵

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان-

اکبر اکبری-۳۳۷۴۴۶۳۱

رئیس اداره آموزش عقیدتی-

عباس علمی -۳۳۷۴۴۶۳۲

رئیس اداره امورفرهنگی وتوسعه ارزشهای اسلامی-

شعبانعلی قنبری-۳۱۷۷۳۱۳۷

4.jpg (77×75)
رئیس گروه توسعه روستائی-

محمد پایدار-۳۱۷۷۳۲۵۱

رئیس اداره روابط عمومی-

جاوید صحرائی -۳۳۷۴۴۶۱۰

6.jpg (79×78)
مدیرارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات -

روح الله نوروز زاده-۳۳۷۴۴۶۰۵

63.jpg (113×125) معاون مدیریت ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات-

محمد صادق حاجی محمدی تبریزی -۳۱۷۷۳۲۳۱

8.jpg (77×75)

 

پرداخت قبوض
دی ان ان