امور طیور

 

محور: امور طیور

فرآیند نظارت فنی بر ساخت و ساز مرغداری ها

فرآیند ارائه نقشه های اجرایی واحدهای مرغداری

فرآیند افزایش و توسعه ظرفیت واحدهای مرغداری دارای پروانه بهره برداری

فرآیند کنترل کمی و کیفی خوراک طیور

فرآیند تنظیم بازار طیور

فرآیند نظارت بر کشتار طیور

فرآیند ثبت مشخصات طیور و سرشماری سالانه

فرآیند تکثیر و پرورش مرغ بومی

فرآیند نظارت بر بهداشت جایگاه طیور

فرآیند توزیع نیمچه تخمگذار بومی

فرآیند ارزیابی عملکرد تولید در واحدهای گوشتی

فرآیند امور بیمه طیور

فرآیند پرورش و اصلاح نژاد طیور

فرآیند طراحی و ترویج الگوهای مطلوب جایگاه طیور استان

فرآیند صدور مجوز احداث، توسعه و بهره­برداری از فناوری نوین مرتبط با صنایع تولید و فرآوری خوراک طیور

فرآیند نظارت فنی بر اجرای استانداردها برنامه ها ضوابط تغذیه و جایگاه طیور

فرآیند کنترل کیفیت خوراک طیور

فرآیند نظارت بر ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانجات خوراک طیور و صنایع وابسته

فرآیند نظارت بر صادرات و واردات خوراک طیور و تجهیزات مرتبط.

فرآیند قیمت گیری منابع خوراکی طیور

فرآیند تهیه نقشه اجرایی واحدهای طیور

فرآیند احداث ، تجهیز، فعال سازی و تکمیل آزمایشگاه آنالیز خوراک طیور

فرآیند هماهنگی تولید علوفه و تغذیه طیور استان

فرآیند تدوین سیاستها و برنامه های بهبود و تنظیم بازار عرضه و تقاضاتولیدات طیور در استان

فرآیند تعیین الگوی مصرف بهینه محصولات طیور و فرهنگ سازی آن

فرآیند برآورد میزان اولیه دان مورد نیاز جوجه یک روزه پرندگان

فرآیند ساماندهی مراکز تولید و کارخانجات فراوری ،کشتارگاه سردخانه ها و مراکز طیور در استان

فرآیند تعیین ظرفیت تولید و صدور مجوز طیور

فرآیند برآورد و ارزیابی هزینه های تولید و تعیین قیمت تمام شده محصولات مرتبط

فرآیند نیازسنجی تامین و توزیع ماشینها ادوات تجهیزات و نهادهای مرتبط با امور طیور

فرآیند نظارت فنی بر اجرای استانداردها برنامه ها ضوابط امور طیور

فرآیند تعیین میانگین قیمت و برآورد میزان غرامت طیور بیمه شده و اعلام قیمت تمام شده برای تعرفه های بیمه

فرآیند بهبود تولیدات و تولید مواد ژنتیکی امور طیور

فرآیند تامین مواد اولیه لوازم و تجهیزات مرتبط با تولید و بهبود امور طیور

فرآیند ارائه خدمات فنی تخصصی و مشاوره ای امور طیور

فرآیند تأمین و تجهیز و توزیع وسایل و تجهیزات مراکز و ایستگاههای اصلاح نژاد

پرداخت قبوض
دی ان ان