رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل : در سال زراعی جدید 37 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیرکشت کلزا خواهد رفت .
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل :   در سال زراعی جدید  37 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیرکشت کلزا خواهد رفت .

شنبه, 29 تیر,1398

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل : در سال زراعی جدید 37 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیرکشت کلزا خواهد رفت .

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ، خلیل نیکشاد که در جلسه بررسی راهکارهای افزایش سطح زیر کشت در حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها و مسئولین و دست اندرکاران امور آب سخن می گفت با اعلام این خبر افزود: توسعه کشت کلزا یکی از برنامه های راهبردی و اساسی وزارت جهاد کشاورزی در سالهای آتی محسوب می شود . کشورمان بیش از 85 درصد در دانه های روغنی وابسته به بیگانگان است که همین امر معضلات مهمی را در کشور در زمینه خروج ارز در موقعیت تحریم فراهم ساخته است .
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در ادامه سخنان خود افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تصمیم گرفته شده است که در سال زراعی پیش رو یک میلیون هکتار از اراضی کشور به زیر کشت کلزا برود که در این میان استان اردبیل نیز می بایست سطح زیر کشت این محصول در سال آتی به حداقل 37 هزار هکتار برساند که قطعا با توجه به سعی و اهتمام بهره برداران و مسئولین و دست اندرکاران تولید دستیابی به این سطح زیر کشت قطعا امکانپذیر خواهد بود .
نیکشاد در ادامه سخنان خود افزود: حوشبختانه استان اردبیل در سال گذشته توانسته بود ده هزار وپانصد هکتار از اراضی خود را به زیر کشت کلزا ببرد که امیدواریم این امر درسالهای آتی با شتاب بیشتری در تولید محصول استراتژیک و روغنی کلزا جامه عمل بپوشاند ودست اندرکاران تولید و بهره برداران بتوانند حداقل 15 درصد از سطح زیرکشت غلات را به این محصول مهم اختصا دهند .
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود: توسعه صنعت زنبور داری در کنار مزارع کلزا می تواند علاوه برا افزایش میزان محصول تولیدی کلزا به رشدو شکوفایی این صنعت نیز کمک قابل توجهی بکند که قطعا ً مسئولین و دست اندرکاران درا ین خصوص اقدامات لازم را انجام خواهند داد .
نیکشاد افزود: استان اردبیل از تنوع آب و هوایی نقاط مختلف برخورداراست ولی با این وجود می توان محصول کلزا را به دلیل تنوع آن که به بیش از 50 رقم می رسد در مناطق مختلف استان کشت نمود و رقم مناسب کلزا را به تناسب موفقیت جغرافیایی وآب و هوا و دما و میزان بارش به بهره برداران توصیه نمود .

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
24/4/98

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان