رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل : جدیت در اجرای سیاست اصلاح الگوی کشت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل :  جدیت در اجرای سیاست اصلاح الگوی کشت

شنبه, 26 مرداد,1398

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل : جدیت در اجرای سیاست اصلاح الگوی کشت

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خلیل نیکشاد با اعلام این خبر افزود: اراضی زیر شبکه آبیاری مغان بر اساس سیاست الگوی کشت در سال زراعی جاری 50 درصد به صورت بهاره و 50 درصد نیز به صورت پائیزه کشت خواهند شد به منظور تامین آب مورد نیاز این اراضی مدیریت جهاد کشاورزی پارس آباد و بیله سوار موضوع را از امور آب مغان پیگیری خواهند کرد تا بهره برداران از این لحاظ مشکلی نداشته باشند .
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود: موضوع استعلام و تعیین ماهیت اراضی زیر شبکه آبیاری مغان از منابع طبیعی درخصوص اراضی خارج از اراضی ملی و داخل بودن در اراضی شرکت کشت و صنعت مغان که معاوضه گردیده و مقرر شده است در اولین فرصت ممکن به این مشکل رسیدگی شود .
وی  افزود: درخصوص اراضی در دست مطالعه روستاهای شیخ کلخوران و آقچه کند و... که با عنایت به در شرف اتمام بودن فاز یک و شروع فاز 2 مطالعات مقرر گردید برای شروع مطالعات فاز 2 در اسرع وقت ا قدام خواهد شد  و با عنایت به زمان بر بودن مطالعات فاز 2 متقاضیانی که درخواست تسریع در مطالعه و اجرای طرح در اراضی خود می باشند هماهنگی شده است تا  نسبت به درخواست مطالعه و تشکیل پرونده در مدیریت شهرستان اردبیل اقدام تا پس از ارسال پرونده به مدیریت آب وخاک نسبت به ارجاع طرح به مشاور واجد شرایط طبق مقررات وبا هزینه خود بهره بردار اقدام گردد تا پس از طرا حی و بررسی در کمیته فنی جهت تامین اعتبار به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ارسال گردد.
 وی  ادامه داد : با  عنایت به تاخیر مطالعات در سامانه های نوین آبیاری در اراضی خرد از سوی تعدادی ازمشاوران ذیصلاح که منجر به اعتراضات متقاضیان طرح و تحمیل هزینه زیاد بر طرح  دارد مقرر گردید موضوع طبق ماده 20  شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره (موضوع خسارت تاخیر) اعمال گردد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل افزود : درخصوص اراضی زیر شبکه پیله سهران  که توسط مشاور طرف قرارداد سازمان مطالعات آن انجام گردیده است هماهنگی گردیده است تا  مدیریت شهرستان ضمن اطلاع رسانی بر اساس درخواست متقاضیان و اولویت  بندی نسبت به تشکیل پرونده و ا رسال به مدیریت آب وخاک ا قدام  و درخواست متقاضیان را جهت طراحی  به مشاور ارسال نمایندتا پس از تهیه گزارش طرح در کمیته فنی  بررسی و جهت تصویب وتامین اعتبار به صندوق ارسال گردد.


روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
24/5/98

 

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
پرداخت قبوض
دی ان ان